HİZMETLER

PLANLAMA HİZMETLERİ

 • Planlamaya yönelik araştırma ve analiz çalışmaları
 • Çevre düzeni planları
 • Bölgesel ve kentsel gelişim şemaları, master planlar
 • İmar planları (nazım ve uygulama imar planları)
 • Koruma amaçlı imar planları
 • Turizm merkezi planları/turizm amaçlı planlar
 • Kıyı-liman-yat limanı planları
 • Kentsel dönüşüm-yenilemeye dönük planlamalar
 • Sektörel amaçlı planlar
Devamı

KENTSEL TASARIM-MİMARİ-PEYZAJ PROJE HİZMETLERİ

 • Kentsel tasarım / mimari/ peyzaj projeleri
 • Kentsel dönüşüm-yenileme ve cephe düzenleme projeleri
Devamı

HARİTACILIK HİZMETLERİ

 • Yersel ve fotogrametrik yöntemle hâlihazir harita-ortofoto harita yapımı
 • İmar uygulaması-parselasyon işleri ve kadastro düzenlemeleri
 • Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi si̇stemleri (gis) çalışmaları
Devamı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT HİZMETLERİ

 • Planlamaya esas jeolojik- jeoteknik etütler, jeofizik çalişmalar, rapor hazirlanmasi
Devamı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Özel sektöre ve yerel yönetimlere planlama konularında danışmanlık hizmetleri
Devamı