JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT HİZMETLERİ

Planlamaya esas jeolojik- jeoteknik etütler, jeofizik çalişmalar, rapor hazirlanmasi