KENTSEL TASARIM-MİMARİ-PEYZAJ PROJE HİZMETLERİ

Planlama bütünü içinde kalan kentsel mekânlara yönelik kentsel tasarim projeleri, mimari projeler, peyzaj projeleri, kentsel dönüşüm - yenileme ve cephe düzenleme projeleri kapsamindaki çalışmalar, toplu konut alanlarına ilişkin gerektiğinde kentsel tasarım - mimari avan proje-peyzaj düzenlemesi ve 3 boyutlu animasyon modellemesi detayında plan-proje hazirlanması hizmetleri

  • Kentsel Tasarım Projeleri
  • Peyzaj Projeleri
  • Mimari Projeler
  • Kentsel Dönüşüm - Yenileme ve Cephe Düzenleme Projeleri
  • Tasarım- 3 Boyutlı modelleme - Animasyon Çalışmaları