HARİTACILIK HİZMETLERİ


HARİTACILIK HİZMETLERİ

Planlama ve diğer proje çalışmalarına altlık oluşturacak yersel ve fotogrametrik yöntemle halihazır Harita-Ortofoto harita yapımı işleri ile imar uygulaması parselasyon işleri ve kadastro düzenlemeleri