• slidebg1
    MODÜL PLANLAMA
    Farklı kentleşme ve planlama sorunlarını bütünsel ve derinlemesine irdeleyerek, yenilikçi yaklaşımımızla profesyonel ve çağdaş çözümler üretmekteyiz
  • slidebg1
  • slidebg1

PLANLAMA HİZMETLERİ

Çeşitli tür ve ölçeklerdeki planlama çalışmalarına altlık olacak planlama alanına ilişkin araştırma, etüt, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile raporlama hizmetleri

KENTSEL TASARIM-MİMARİ-PEYZAJ PROJE

Planlama bütünü içinde kalan kentsel mekânlara yönelik Kentsel Tasarım Projeleri, Mimari Projeler, Peyzaj Projeleri, Kentsel Dönüşüm

HARİTACILIK HİZMETLERİ

Planlama ve diğer proje çalışmalarına altlık oluşturacak yersel ve fotogrametrik yöntemle halihazır Harita-Ortofoto harita yapımı işleri ile imar uygulaması parselasyon işleri ve kadastro düzenlemeleri

JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT HİZMETLERİ

Planlamaya esas Jeolojik – Jeoteknik Etütler, Jeofizik Çalışmalar, rapor hazırlanması

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Firmanın mesleki bilgi birikimi, uzmanlık konusu alanlarındaki tecrübesiyle yerel yönetimler ile özel sektöre planlama ve gayrimenkul yatırım ve değerleme konularında danışmanlık hizmetleri