KURUMSAL


KALİTE POLİTİKAMIZ

Farklı kentleşme ve planlama sorunlarını bütünsel ve derinlemesine irdeleyerek, yenilikçi yaklaşımımızla profesyonel ve çağdaş çözümler üretmekteyiz.

Disiplinler arası bir kadro ile farklı mesleklerden uzmanların işbirliği ile yürüttüğümüz plan/proje işlerini tek başına yüklenerek gerekli organizasyonu sağlamakta, gerekli durumlarda alt yüklenici/ danışmanlardan faydalanmaktayız. Plan/projenin niteliğine uygun olarak gereken tüm uzmanlık alanlarında danışmanlık veya hizmet alımı türünde gerek üniversitelerden, gerekse özel sektörden destek almaktayız.

Etkin planlama ve ekip çalışması ile gerekli şartları karşılayan ve ötesine geçen, maksimum verimlilik sağlayan hizmeti ortaya çıkarmak,

Ürettiğimiz hizmetin güvenilirliği konusunda temel gösterge olan yasal şartları titizlikle yerine getirmek,

Daha kaliteli hizmetin, teknik yeniliklere adapte olmuş, nitelikli insan kaynakları ile sağlanabileceği bilinciyle kurum içi eğitimin sürekliliğini sağlamak,

kalite politikamızın temel unsurlarıdır.