KURUMSAL


MİSYON

Planların hem hazırlık, hem de uygulama aşamasında Türkiye gerçeklerini göz önünde bulundurarak bilgi birikimini yaratıcı ve çağdaş atılımlarla bütünleştirip şehirciliğin uygulama alanlarında yeniliklere öncü olmayı,

En alt ölçekten en üst ölçeğe kadar bütün aşamalarda planlama işlerini en başarılı şekilde yürütmeyi,

Teknik konulardaki uzmanlık ve araştırma yetisini uygulama alanlarında üretilen bilgi ve stratejiler ile birleştirerek başta kamu yararı olmak üzere bütün toplumsal yaşama aktarmayı misyon olarak benimsemiştir.